Advisory Board

Junior Consults Advisory Board består af tre tidligere medarbejdere, som besidder en bred erhvervserfaring inden for såvel industrien som konsulentbranchen.

Der afholdes årligt to møder, hvor fire af vores nuværende konsulenter mødes med Advisory Boardet. Formålet med disse møder er at diskutere de organisatoriske og strategiske udfordringer, som Junior Consult står over for. Gennem aktiv brug af Advisory Boardet kan vi således trække på medlemmernes erfaring og derved få gode råd til at drive virksomheden videre.

Stine Ludvig Bech
Senior Economist, Danmarks Nationalbank

Stine var ansat hos Junior Consult i perioden 2009-2011, hvor hun også i dele af tiden indgik i Junior Consults direktion. Efter endt studie tog Stine en ph.d. i økonomi, og hun er i dag ansat som senior economist hos
Danmarks Nationalbank.

LinkedIn

 

 


Nina Hagbarth Bjerring
Chief Transformation Officer, Arla Foods

Nina var ansat hos Junior Consult i perioden 1999-2001, hvor hun i en periode også indgik i Junior Consults direktion. Efter endt studie startede Nina ved LEGO Group, og hun er i dag ansat som Chief Transformation Officer ved Arla Foods

LinkedIn

 

 


Emil Smidt Nielsen
Project Leader, Boston Consulting Group

Emil var ansat hos Junior Consult i perioden 2012-2015, hvor han i dele af tiden også indgik i Junior Consults direktion. Efter endt studie startede Emil ved The Boston Consulting Group, der stadig har fornøjelsen af ham som Project Leader.

LinkedIn