Patriotisk Selskab

Klarlægning af markedspositionen

Landbruget udvikler sig hurtigt, og for at være førende inden for landbrugsrådgivning er det vigtigt at følge med udviklingen. Der er mange nye tendenser i markedet – og der sker især meget på den digitale front. Fremtidens landmænd har brug for kvalificeret rådgivning, og derfor er det væsentligt at vide hvilke behov for rådgivning, landmændene har i fremtiden.

Patriotisk Selskab er en dansk landboforening, som yder landsdækkende rådgivning og service inden for blandt andet økonomi, planteavl, jura og miljøtilladelser til professionelle jordbrugsvirksomheder. For at kunne leve op til sin vision om at være den foretrukne rådgiver for professionelle jordbrug har Junior Consult i samarbejde med Patriotisk Selskab forsøgt at klarlægge medlemmernes opfattelse gennem tiden samt selskabets position i markedet relativt til digitale fremskridt og andre generelle tendenser i markedet.

Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af interviews med medlemmer og eksperter i markedet samt ved at udsende kvantitative spørgeskemaer til alle medlemmerne. Dette har ført til et solidt datagrundlag, som har dannet grundlag for en række dybdegående analyser og nogle velbegrundede anbefalinger, som skal sikre, at Patriotisk Selskab fremadrettet kan leve op til sin vision og opretholde sin position i markedet.

Samarbejdet med Patriotisk Selskab går flere år tilbage og bygger derfor på gensidig respekt og tillid. Hos Junior Consult har vi altid fokus på at skabe værdi for vores kunder, og vi sætter stor pris på vores langsigtede relationer. Om samarbejdet udtaler direktør, Christian Vesterager fra Patriotisk Selskab:

“Patriotisk Selskab har gennem en årrække samarbejdet med Junior Consult om forskellige analyser af markedet og medlemsskaren. Altid har konsulenterne fra Junior Consult mødt Patriotisk Selskab med en uimponeret og dybt seriøs tilgang til opgaven. Jeg er imponeret over, at Junior Consult kan levere så stabilt over så mange år med så mange forskellige konsulenter i deres skare. Junior Consults tilgang til opgave-scope, tidsplan, projektstyring og budgetoverholdelse vil de fleste andre konsulentvirksomheder kunne lære en hel del af. Jeg kan varmt anbefale Junior Consult.”

Junior-Consult