Dataindsamling

En pålidelig dataindsamling er det første skridt mod de rigtige beslutninger

En veludført dataindsamling er fundamentet for at kunne drage valide konklusioner og skabe brugbar indsigt, der støtter op om beslutningerne i din virksomhed.

Det er meget vigtigt, at data indsamles metodisk korrekt for at opnå pålidelig data. Junior Consult har stor erfaring med dataindsamling og kan rådgive om, hvilken metode der vil passe bedst i dit specifikke tilfælde.

Er du tvivl om, hvilken dataindsamling der er nødvendig for at skabe den indsigt, du søger, eller har du andre spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe til os for en uforpligtende samtale:

Elektronisk Spørgeskema

Vi er specialiserede i professionel opsætning og distribuering af elektroniske spørgeskemaer i SurveyXact. Spørgeskemaet tilpasses din virksomheds grafiske udtryk.

Hall Test

En hall test er en indsamlingsmetode, hvor respondenter rekrutteres i det offentlige rum såsom butikscentre. Vi anbefaler og anvender ofte hall tests som indsamlingsmetode i forbindelse med produkttest, når det er vigtigt at opfange respondenternes umiddelbare holdninger.

Fokusgruppeinterviews

Gruppedynamikken og informanternes mulighed for at supplere hinandens svar gør fokusgruppeinterviews passende i forbindelse med udvikling og test af koncepter og produkter. Vi har gennemført adskillige fokusgruppeinterviews for diverse virksomheder på projekter, hvor flere synsvinkler på samme emne har været vigtigt.

Telefoninterviews i hele verden

Gennem årene har vi opbygget en stor database af interviewere med nationaliteter fra hele verden. Det gør os i stand til at gennemføre verdensdækkende dataindsamlinger på lokalsprog. Alle interviews bliver gennemført af kompetente interviewere.

Løsninger tilpasset dit behov med kort varsel

Modsat mange i branchen tilbyder Junior Consult komplet skræddersyede løsninger til dit specifikke behov. Vi er tilmed fleksible og kan påtage os projekter med meget kort varsel og stramme deadlines.

Som illustreret nedenfor starter alle projektforløb med et indledende møde, hvor vi afdækker dine ønsker og kommer med løsningsforslag.

Undervejs i processen gør vi meget ud af at holde dig løbende opdateret på projektets gang og afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, så snart de opstår.

Slutteligt bestræber vi os altid på at komme med skræddersyede løsninger og anbefalinger, og efter vores vurdering afrundes et projektforløb bedst med en afsluttende præsentation.

Junior-Consult