Kunderejse

Mapping af kunderejsen giver forståelse for kundens helhedsoplevelse af virksomheden

En kunderejse dækker over de skridt, som din kunde går igennem fra første møde med din virksomhed til de ikke længere er kunde. Indimellem de to yderpunkter er der en række touchpoints virksomhed og kunde imellem. Det er her vigtigt at forstå de beslutningsprocesser, som kunden går igennem. Samtidig giver det mulighed for at undersøge, hvor man gør det godt, og hvilke steder kunderne bliver stoppet i købsprocessen. Mapping af kunderejsen tillader dermed også din virksomhed at få nogle konkrete tiltag til at få kunder fra potentielle til reelle kunder.

Få indsigt i hvordan I får og fastholder kunder

En del af en kunderejseanalyse er at undersøge såvel pre sale som post sale oplevelsen. De touchpoints virksomheden har inden købsbeslutningen bliver foretaget er væsentlige, da fejl i processen kan stoppe for et muligt salg. Ligeledes er det vigtigt, at man som virksomhed er god til at følge op efter et salg, sådan at kunden får lyst til at komme igen.

Hos Junior Consult undersøger vi alle processer. Vi kigger derfor både på, hvordan interessen opstår, hvordan kunden søger information, og hvad der skaber den endelige beslutning. Vi går i dialog med såvel potentielle som eksisterende kunder, og samler både kvantitativt og kvalitativt data ind for at skabe den bedst mulige forståelse.

Junior Consult hjælper blandt andet med at besvare:

  • Hvor i købsprocessen er virksomheden stærk?
  • Hvor i købsprocessen har virksomheden forbedringsmuligheder?
  • Hvilke tiltag kan virksomheden lave for at øge salg eller fastholdelse af kunder?

Analysen tilpasses jeres behov

Junior Consult har mange års erfaring med mapping af kunderejser og tilretter altid analysen til jeres unikke situation. Det vil sige, at både dataindsamlingen samt udarbejdelsen af analysen gennemføres efter jeres specifikke ønsker. Uanset hvilke kriterier vi i samarbejde vælger, får I læsevenlige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger, der danner grundlag for jeres fremtidige arbejde og beslutningsgrundlag. Som illustreret nedenfor starter alle projekter med en afdækning af jeres ønsker, som derfra ligger til grund for analysearbejdet. Dette sikrer, at vi i sidste ende kan levere værdiskabende anbefalinger til jeres virksomhed, som vi gerne præsenterer hos jer.

Junior-Consult