LOST-analyse

Forstå hvordan du kan gøre dit produkt mere konkurrencedygtigt med en LOST-analyse

Kunder er i dag meget oplyste om deres produktmuligheder og er derfor følsomme overfor pris og kvalitet. Derfor er det essentielt at analysere, hvad årsagen er, til at nogle kunder vælger konkurrentens produkt frem for dit.

Med en LOST-analyse fra Junior Consult får I information om prissætning, service, markedstrends og konkurrenternes strategier, der kan hjælpe jer med at blive mere konkurrencedygtige.

Få et indblik i, hvorfor kunderne fravælger jer til fordel for konkurrenterne

Junior Consult tilbyder at lave en LOST-analyse, der bidrager med en dybere indsigt i, hvordan I sikrer en højere hitrate blandt kunderne.

Ved at analysere årsager for tabte ordre kan vi hjælpe jer med at øge kundernes interesse for jeres virksomhed.

Junior Consult kan blandt andet hjælpe med at besvare følgende:

  • Hvordan minimeres antallet af tabte ordre?
  • Hvordan tiltrækkes nye kunder?
  • Hvorfor køber kunderne hos konkurrenterne i stedet for os?

Mulige ydelser

Prissætning

Det kan være svært at forstå den underliggende årsag til, at en kunde vælger konkurrentens produkt frem for ens eget. Junior Consult hjælper med at bryde problemet op og undersøge, hvilke årsager der ligger bag. Her undersøges blandt andet, om prissætningen kan være roden til tabte ordre, og om virksomheden med fordel kan ændre på denne, for at vinde flere kunder.

Serviceniveau

Serviceniveauet forventet af kunderne svinger meget på tværs af produkt og industri. Det kan derfor være svært at vide, hvilket er den mest fordelagtige for din virksomhed og dit produkt. Det helt rigtige serviceniveau kan betyde, at antallet tabte ordre minimeres. Derfor hjælper Junior Consult med at undersøge, hvilken service jeres kunder forventer.

Konkurrenters strategi

Med en undersøgelse af konkurrenternes strategi får du en nærmere forståelse for, hvad kunderne foretrækker og hvad de afviger fra. Således er det muligt at opnå en større indsigt i, hvordan dine kunder bedre fastholdes og nye kunder tiltrækkes.

Trends

Med et indblik i nuværende trends fås en indsigt i, hvilke muligheder du har for at gøre dit produkt mere attraktiv, samt hvordan det bør justeres for ikke at blive afvist. Junior Consult hjælper med at undersøge hvilke trends, der er essentielle for din virksomhed.

Analysen tilpasses jeres behov

Junior Consult har mange års erfaring med kundeanalyser og tilretter altid analysen til jeres unikke situation – f.eks. med fokus på prissætning eller konkurrenternes strategi. Det vil sige, at både dataindsamlingen samt udarbejdelsen af analysen gennemføres efter jeres specifikke ønsker og krav. Uanset hvilket kriterie får I læsevenlige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger, der danner grundlag for jeres fremtidige arbejde og beslutninger. Som illustreret nedenfor starter alle projekter med en afdækning af jeres ønsker, som derfra ligger til grund for analysearbejdet. Dette sikrer, at vi i sidste ende kan levere værdiskabende anbefalinger til jeres virksomhed, som vi gerne præsenterer for jer.

Junior-Consult