Policy evaluation

Få en evaluering af offentlige tiltag

Det er essentielt at forstå effekten af udformede politikker på tværs af forskellige sektorer – regioner såvel som kommuner. Hos Junior Consult tilbyder vi at analysere denne effekt og evaluere indvirkningen fra det politiske tiltag.

Junior Consult består af tværfaglige studieretninger med viden både inden for økonomi og statskundskab, hvilket understøtter vores policy evaluation analyser.

Evaluering af politiske initiativer til en fordelagtig pris

Junior Consult har erfaring med at hjælpe forskellige politiske aktører med at blive klogere på dele af deres politiske initiativer og dets effekt, herunder regioner, politiske partier og andre offentlige institutioner. Her har projektet varieret i deltagelsesgraden fra dataindsamling til fulde analyser.

Vi skræddersyer analysen efter jeres behov, så I får svar på de mest essentielle aspekter for jeres virke.

Junior Consult kan blandt andet hjælpe med at besvare følgende:

  • Hvilken effekt har specifikke politiske initiativer?
  • Hvilke initiativer kunne være relevante med henblik på at fremme den ønskede effekt politisk?
  • Dataindsamling af tunge analyser med henblik på en analyse af initiativets effekt.

Mulige ydelser

Dataindsamling

Det er vigtigt at indsamle det rigtige data, når politiske initiativer skal vurderes, men det kan ofte virke meget uoverskueligt at komme i mål med. Med Junior Consults erfaring indenfor dataindsamling på mange områder kan vi hjælpe jer med denne proces.

Analyse af politisk initiativ

Det kan ofte være kompliceret at fortolke på effekten af politiske initiativer ud fra store indsamlede datamængder. Junior Consult kan hjælpe med at skabe et større overblik og udlede specifikke implikationer fra analysen.

Øvrige politiske analyser

Junior Consult kan også hjælpe med mange andre typer af politiske analyser, herunder en analyse af politiske aktører, overblik over det politiske råderum og analyse af internationale politiske succeshistorier.

Politisk assistance

Junior Consult kan hjælpe med at indsamle data og agere politisk assistance til valgkampagner eller udformning af dele af partiprogrammer.

Analysen tilpasses jeres behov

Junior Consult har mange års erfaring og tilretter altid analysen til jeres unikke situation – f.eks. med et større fokus på analyse af politiske initiativer. Det vil sige, at både dataindsamlingen samt udarbejdelsen af analysen gennemføres efter jeres specifikke ønsker og krav. Uanset hvilket kriterie får I læsevenlige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger, der danner grundlag for jeres fremtidige arbejde og beslutninger. Som illustreret nedenfor starter alle projekter med en afdækning af jeres ønsker, som derfra ligger til grund for analysearbejdet. Dette sikrer, at vi i sidste ende kan levere værdiskabende anbefalinger til jeres virksomhed, som vi gerne præsenterer for jer.

Junior-Consult