Markedspotentiale

Markedspotentialet er essentielt for at vurdere vækstmuligheder og deres attraktivitet

Det er vitalt for virksomheder at fastsætte markedspotentialet, når forretningen skal udvides, hvad enten der er tale om et nyt produkt eller geografisk marked.

Gennem en analyse af markedspotentialet, får jeres virksomhed indblik i markedsstørrelsen, attraktivitet af markedet, konkrete forslag til indtrædelse og meget mere.

Skræddersyet analyse af markedspotentialet til en konkurrencedygtig pris

Hos Junior Consult har vi stor erfaring med analyse af markedspotentiale på tværs af forskellige industrier – både de traditionelle og de mere frembrydende.

Vi sørger for en håndgribelig analyse af markedsvilkårene med høj fleksibilitet, så jeres behov bliver dækket.

Junior Consult kan blandt andet hjælpe med at besvare følgende:

  • Er der et markedspotentiale?
  • Hvor stort er det potentielle og effektive marked?
  • Hvor stor markedsandel kan vi erobre?
  • Hvordan bør vi indtræde og er det profitabelt?

Mulige ydelser

Market sizing & udvikling

Det er først og fremmest vigtigt at vide, hvor stort markedet er for at forstå potentialet i det. Dette kan opgøres på forskellige måder såsom i volume eller i kroner og øre. Her kan Junior Consult hjælpe med at identificere det potentielle og det effektive marked samt markedsudviklingen ved hjælp af break-down, build-up og prognose metoder med mere.

Sensitivitetsanalyse

Da estimeringer af markedsstørrelser og potentiale typisk indebærer usikkerhed, tilbyder Junior Consult at udarbejde sensitivitetsanalyser på baggrund af statistiske metoder, herunder Monte Carlo simulering eller scenarieestimater. Belysningen af sensitiviteten angående markedsstørrelsen er i den grad relevant for beslutningsgrundlaget.

Konkurrenter

Et vigtigt aspekt at have in mente vedrørende markedspotentialet er konkurrenterne. Vi giver jer indblik i konkurrencesituationen, afdækning af markedspositioner, og vi identificerer væsentlige konkurrenceparametre. Disse er vigtige aspekter, når den rette go-to-market strategi fastsættes.

Benchmarking

For at forstå markedspotentialet er en central brik i puslespillet jeres performance sammenlignet med eksisterende udbydere på markedet. Her kan Junior Consult hjælpe med at danne et overblik over præstationen på tværs af de væsentligste konkurrenceparametre samt konkurrenter.

Fleksibilitet til konkurrencedygtige priser

Junior Consult har mange års erfaring med at analysere markedspotentialet og tilretter altid analysen til jeres unikke situation – f.eks. produktlancering eller introduktion af et nyt marked. Det vil sige, at både dataindsamlingen samt udarbejdelsen af analysen gennemføres efter jeres specifikke ønsker og krav. Uanset hvilket kriterie får I læsevenlige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger, der danner grundlag for jeres fremtidige arbejde og beslutninger. Som illustreret nedenfor starter alle projekter med en afdækning af jeres ønsker, som derfra ligger til grund for analysearbejdet. Dette sikrer, at vi i sidste ende kan levere værdiskabende anbefalinger til jeres virksomhed, som vi gerne præsenterer for jer.

Junior-Consult