Kundeprofitabilitet

Kundeprofitabilitet er en af de vigtigste værktøjer, som din virksomhed har

Kundeprofitabilitet er den profit, man som virksomhed får fra den enkelte kunde over en specifik periode. Med dette nøgletal kan man som virksomhed finde frem til de kunder, der driver profitten. Derfor bør kundeprofitabilitet understøtte beslutningstagen i din virksomhed.

Hos Junior Consult hjælper vi virksomheder med at få indsigt i deres kunders profitabilitet, og hvordan det kan bruges til at forbedre deres forretning.

Tag de rigtige beslutninger med kundeprofitabilitet for øje

Din virksomheds kunder skaber ofte forskellig profit, da nogle kunder kræver flere ressourcer end andre. Det er derfor vigtigt at forstå forskellen mellem kunderne, således at man kan fokusere sine ressourcer de rigtige steder. Samtidig er det vigtigt at forstå, hvilke dele af aktiviteterne, der er de værdiskabende for kunden og for bundlinjen.

Hos Junior Consult analyserer vi således ikke kun den gennemsnitlige kunde, men giver en dybdegående analyse med fokus på de rigtige beslutninger for din virksomhed.

Junior Consult hjælper blandt andet med at besvare:

  • Hvor meget profit skaber virksomheden på den enkelte kunde?
  • Hvor mange ressourcer bruger virksomheden på den enkelte kunde?
  • Prioriterer virksomheden sine ressourcer korrekt?
  • Hvilke initiativer kan virksomheden tage, for at højne profitabiliteten?

Mulige ydelser

Profit per kunde

Hos Junior Consult hjælper vi med at inddele kunder i grupper ud fra deres profitabilitet, sådan at din virksomhed får den bedst mulige viden. Kunder er ikke ens, og vi går derfor til opgaven ud fra den enkelte case. På den måde hjælper vi ikke blot med at forstå den gennemsnitlige profitabilitet, men nedbryder det ud fra hvad der giver mening for din virksomhed.

Ressourceallokering

Som virksomhed gælder det om at bruge de tilgængelige knappe ressourcer på den mest optimale måde. En kundeprofitabilitetsanalyse skaber indsigt ind i, hvor mange ressourcer der går til pr. indtjente krone. Hos Junior Consult går vi mere i dybden og undersøger den enkelte kundegruppe nærmere. På den måde skaber vi et overblik over, hvordan ressourcerne bør fordeles for optimal nytte.

Prioritering

Hos Junior Consult tror vi på, at en deskriptiv analyse er et led i en analyse, men at konkrete værdiskabende tiltag er målet. Ved at forstå profitten pr. kunde såvel som de dertilhørende ressourcer, kan vi i samarbejde med din virksomhed undersøge, om virksomheden prioriterer sine ressourcer korrekt.

Initiativer

Det sidste led i en kundeprofitabilitetsanalyse hos Junior Consult inkluderer strategiske initiativer, der kan hjælpe din virksomhed med at vækste. Vi bruger viden om kunderne, om de interne ressourcer og prioriteringer af disse til at finde de bedste løsninger for din virksomhed.

Analysen tilpasses jeres behov

Junior Consult har mange års erfaring med kundeprofitabilitet og tilretter altid analysen til jeres unikke situation. Det vil sige, at både dataindsamlingen samt udarbejdelsen af analysen gennemføres efter jeres specifikke ønsker. Uanset hvilke kriterier vi i samarbejde vælger, får I læsevenlige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger, der danner grundlag for jeres fremtidige arbejde og beslutningsgrundlag. Som illustreret nedenfor starter alle projekter med en afdækning af jeres ønsker, som derfra ligger til grund for analysearbejdet. Dette sikrer, at vi i sidste ende kan levere værdiskabende anbefalinger til jeres virksomhed, som vi gerne præsenterer hos jer.

Junior-Consult