Medarbejderundersøgelse

Organisationers vækst er drevet af dens medarbejdere

Medarbejderne er de fleste organisationers vigtigste ressource og er derfor en kritisk faktor for vækst. Høj tilfredshed og engagement fører til færre sygedage, lavere medarbejderomsætning og en højere produktivitet, hvilket resulterer i en forbedret bundlinje. Dette sker både igennem lavere medarbejderomkostninger, men også igennem en forbedret kundeoplevelse.

For at skabe bæredygtige arbejdsforhold for dine medarbejdere, er det vigtigt at have den optimale indsigt i de faktorer, der ligger bag deres trivsel, sådan at et solidt beslutningsgrundlag dannes. En medarbejderundersøgelse afdækker disse forhold, og giver dig et uvurderligt værktøj til planlægning af fremtidig medarbejderudvikling.

Fleksibel projektløsning til konkurrencedygtige priser

Hos Junior Consult har vi  mange års erfaring med medarbejderundersøgelser på tværs af brancher og nationaliteter. Vi har blandt andet arbejdet sammen med nogle af Danmarks største virksomheder, hvor vi har samlet insights fra kontorer og afdelinger verden rundt. Vores tilgang til medarbejderundersøgelser er gennemprøvet og baseret på den nyeste teoretiske viden, men fleksibiliteten er stadig i højsædet. Vi skræddersyr altid den enkelte løsning til dit behov, så du opnår den største værdiskabelse.

Det er Junior Consults erfaring, at en medarbejderundersøgelse er med til at sikre:

  • Fokuseret medarbejderledelse
  • Målrettet medarbejderudvikling
  • Tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere

Junior Consult har mange års erfaring med medarbejderundersøgelser og tilpasser altid undersøgelsen til jeres konkrete situation. Dette betyder blandt andet, at både udarbejdelsen af spørgerammen og dataindsamlingen gennemføres efter jeres ønsker. Uanset hvilket undersøgelsesdesign vi i samarbejde vælger, får I læsevenlige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger, der danner grundlag for jeres fremtidige arbejde. Som illustreret nedenfor starter alle projekter med en afdækning af dine ønsker, som derfra ligger til grund for undersøgelsens design. Dette sikrer, at vi i sidste ende kan levere værdiskabende anbefalinger til din virksomhed, som vi gerne præsenterer hos jer.

Relevante kundecases fra Junior Consult

Specsavers

Junior Consult udarbejdede for nylig en medarbejderundersøgelse for den britiske optiker detailkæde Specsavers. Undersøgelsens formål var at afdække, hvordan oplæringen af de ansatte, ved skift til et E-læringssystem, havde udviklet sig.

Se hele casen

Gabriel

Medarbejderundersøgelsen for Gabriel-koncernen havde til formål at afdække tilfredsheden hos virksomhedens ansatte for at sikre, at koncernen i fremtiden kan fastholde sin markedsledende position.

Se hele casen
Junior-Consult