Kundeundersøgelse

En kundeundersøgelse danner grundlag for konkrete strategiske tiltag

En kundeundersøgelse har typisk til formål at analysere, hvad der driver dine kunders tilfredshed.

Kundetilfredshed er en indikator for kundernes loyalitet og bør være et vigtigt parameter, når virksomheder vurderer deres performance. Derfor bør løbende kundeundersøgelser foretages, så det er muligt at identificere mulige problemstillinger og handle derefter.

Når I både får de tilfredse og utilfredse kunder i tale, kan I blandt andet opnå:

Indsigt i hvilke parametre jeres kunder vægter højest, og dermed hvad der driver tilfredshed

Viden om hvilke kunder I er i fare for at miste, samt hvordan dette kan undgås

Forståelse for hvilke grunde der ligger bag et skifte til en konkurrent

En kundeundersøgelse identificerer dermed, hvilke indsatsområder jeres virksomhed skal fokusere på for at skabe flere tilfredse og mere loyale kunder, hvilket i sidste ende fører til øget salg.

Undersøgelsen tilpasses jeres behov

Junior Consult har mange års erfaring med kundeundersøgelser og tilpasser altid undersøgelsen til jeres konkrete situation. Dette betyder blandt andet, at både udarbejdelsen af spørgerammen og dataindsamlingen gennemføres efter jeres ønsker. Uanset hvilket undersøgelsesdesign vi i samarbejde vælger, får I læsevenlige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger, der danner grundlag for jeres fremtidige arbejde. Som illustreret nedenfor starter alle projekter med en afdækning af dine ønsker, som derfra ligger til grund for undersøgelsens design. Dette sikrer, at vi i sidste ende kan levere værdiskabende anbefalinger til din virksomhed, som vi gerne præsenterer hos jer.

Relevante kundecases fra Junior Consult

Aarhus Havn

Junior Consult har gennem den seneste årrække bistået Aarhus Havn med en årlig kundeundersøgelse for kontinuerligt at kunne måle kundernes tilfredshed samt, hvad der er drivkraften bag.

Se hele casen
Junior-Consult