Konkurrentanalyse

Konkurrentanalysen hjælper med at identificere centrale konkurrenceparametre blandt de vigtigste konkurrenter

Konkurrenter er et af de væsentligste elementer at tage højde for angående den strategiske retning. Derfor er konkurrentanalysen essentiel for at forstå netop konkurrenters position, de vigtigste konkurrenceparametre samt selve konkurrenceintensiteten i markedet.

Gennem en konkurrentanalyse får I et unikt og værdifuldt indblik i konkurrencesituationen, hvorigennem jeres virksomhed får inputs til, hvordan I på bedst mulig vis skal positionere jer på markedet for at sikre og øge jeres markedsandel.

Indsigtsfuld konkurrentanalyse til konkurrencedygtige priser

Hos Junior Consult har vi både arbejdet med større og mindre virksomheder på tværs af brancher, hvor vi har hjulpet med at kortlægge konkurrenterne på markedet, analysere virksomhedernes position, de eksisterende konkurrenceparametre, brandawareness og meget mere.

Vi sørger for en skræddersyet og fleksibel løsning, så jeres virksomhed opnår de centrale indsigter, der er væsentlige for netop jeres situation.

Junior Consult hjælper gerne med at besvare blandt andet:

  • Hvordan er jeres konkurrenter segmenteret?
  • Hvad er jeres eller konkurrenternes USP’er, og hvordan kan I differentiere jer?
  • Hvor kan vi vinde markedsandele fra konkurrenterne?
  • Hvordan klarer jeres konkurrenter sig finansielt?

Mulige ydelser

Konkurrentsegmentering

Det er vigtigt at skabe en forståelse for, hvilke virksomheder der konkurreres med, og hvilken type konkurrenceform, der gør sig gældende. Dette kan blandt andet udformes i kortlægning af konkurrenternes nøgleydelser, størrelse, kundesegmenter, styrke/svagheder med videre baseret på de væsentligste konkurrenceparametre for at kortlægge konkurrenceintensiteten.

Markedspositionering

En del af et solidt informationsgrundlag for den strategiske beslutning er den nuværende markedsposition, samt hvordan denne position vil ændre sig i forhold til konkurrenterne, hvis strategiske tiltag bliver gennemført. Dette kan blandt andet gøres gennem konkurrent-mapping samt identifikation af udækket kundebehov og attraktive markedspositioner på baggrund af en definition af ”the winning parameters”.

Analyse af USP’er

En USP er virksomhedens ”Unique Selling Proposition” – altså det som adskiller jeres virksomhed fra konkurrenterne. Derfor er USP’er vigtige at have in mente, når der foretages en konkurrentanalyse. Derudover vurderes virksomhedens positionering i forbindelse med at adskille sig fra konkurrenterne angående markedsføring eller strategisk planlægning.

Finansiel analyse

Et vigtigt aspekt af konkurrentanalysen er konkurrenters finansielle situation, og hvordan denne forholder sig sammenlignet med jeres. Her kan vi blandt andet tilbyde analyse af nøgletal, den finansielle udvikling samt omkostningsfordeling med mere.

Fleksibilitet til konkurrencedygtige priser

Junior Consult har mange års erfaring med konkurrentanalyser og tilretter altid analysen til jeres unikke situation. Det vil sige, at både dataindsamlingen samt udarbejdelsen af analysen gennemføres efter jeres specifikke ønsker. Uanset hvilke kriterier vi i samarbejde vælger, får I læsevenlige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger, der danner grundlag for jeres fremtidige arbejde og beslutningsgrundlag. Som illustreret nedenfor starter alle projekter med en afdækning af jeres ønsker, som derfra ligger til grund for analysearbejdet. Dette sikrer, at vi i sidste ende kan levere værdiskabende anbefalinger til jeres virksomhed, som vi gerne præsenterer hos jer.

Junior-Consult