Go-to-market strategi

Go-to-market strategi sikrer en klar retning ved indtrængning på et nyt marked

En go-to-market strategi er et vigtigt redskab når en virksomhed går ind i et nyt marked, da det skaber rammerne for måden hvorpå markedet skal tilgås. Både ved geografisk expansion, et marked for nye produkter eller hvis målgruppen til hvem produkter og services skal sælges ændres, er en go-to-market strategi fordelagtig. Det sikrer at ressourcerne allokeres korrekt og det rette fokus findes fra starten af processen med at opstarte forretning på et nyt marked.

Tilgå et nyt marked på den mest optimale måde

En go-to-market strategi indebærer konkrete måder at tilgå markedet på, hvordan virksomheden sikrer den bedst mulige opstart på markedet, hvilke udfordringer der er vigtige at være opmærksom på, samt hvor det største potentiale for succes på et nyt marked er. Disse elementer findes i udarbejdelsen af en markedsanalyse og indsigterne benyttes som grundlag for udarbejdelse af den optimale strategi.

Hos Junior Consult undersøger vi foruden indsigter fra markedsanalysen alle andre specifikke aspekter der er relevante for virksomheden, industrien og det nye marked. Hermed sikres den bedst mulige forståelse af det nye marked, hvilket skaber det bedste fundament for go-to-market strategien. Strategien har til formål at besvare spørgsmål såsom:

  • Hvordan starter vi op på markedet?
  • Hvilke potentielle kunder skal vi fokusere på i opstarten?
  • Hvordan skal vi positionere os relativt til de eksisterende spillere på markedet?
  • Hvordan skal virksomheden fremstå i det nye marked?

Mulige ydelser

Target identifikation

Ved indtrængning på et nyt marked er det vigtigt at vide, hvilke potentielle kunder der skal fokuseres på. Herved sikres det, at det rigtige fokus bliver lagt fra start, således at man har de bedste forudsætninger for at komme ind på markedet. Ved at identificere potentielle targets sikres det, at der er konkrete tiltag man kan gøre, når man starter op på et nyt marked.

Markedsposition

En stor del af en go-to-market strategi er at kende markedet og positionere sig optimalt herpå. Markedspositionering ift. konkurrenter på markedet er vigtigt, således at man ved, hvem man skal være opmærksom på, og hvordan man kan agere anderledes fra disse for at sikre sin position i markedet.

Forståelse af markedsdynamikker

Kunsten at forstå markedsdynamikker på et nyt marked er vigtigt for at sikre at man får fodfæste herpå. At operere på et marked, hvor man ikke er fuldt bevidst om markedsdynamikkerne gør det svært at træffe rigtige beslutninger og kan resultere i forkerte valg, derfor er det vigtigt at være opmærksom på dynamikkerne.

Valg af USP

På et nyt marked kan kundernes præferencer være anderledes end på markedet, hvor virksomheden allerede opererer. Derfor er det relevant for virksomheden at udvælge den rigtige value proposition, som sikrer at kunderne finder virksomheden interessant og herved vælger præcis dets produkter eller services.

Analysen tilpasses jeres behov

Junior Consult har mange års erfaring med go-to-market strategier og derfor udarbejdes analysen ud fra erfaring og især jeres unikke situation. Det betyder at, indsamlingen af information, udarbejdelse af undersøgelsen og herved strategien gennemføres efter jeres specifikke ønsker og i tæt samarbejde med jer. Vi udarbejder overskuelige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger, der danner grundlag for jeres fremtidige arbejde og beslutningsgrundlag på markedet. Som illustreret nedenfor starter alle projekter med en afdækning af jeres ønsker, som derfra ligger til grund for udarbejdelsen af strategien. Dette sikrer, at vi i sidste ende kan levere værdiskabende strategier og anbefalinger til jeres virksomhed, som vi gerne præsenterer hos jer.

Junior-Consult