Siden 1989

Relevante kundecases fra Junior Consult

Waoo

Partnertilfredshedsundersøgelsen for Waoo har kørt over en årrække med henblik på at tracke og forbedre samarbejdet mellem Waoo og deres partnervirksomheder.

Se hele casen

AU BSS Career & Alumni

Undersøgelsen byggede på fokusgruppeinterviews, hvor formålet var at afdække de studerendes ønsker til og tanker om karrierecenterets online tilstedeværelse.

Se hele casen

MHI Vestas Offshore Wind

Projektet for MHI Vestas Offshore Wind havde til formål at skabe bedre indsigt og gennemsigtighed i virksomhedens data ved at visualisere data i et interaktivt dashboard i Power BI.

Se hele casen

Specsavers

Junior Consult udarbejdede for nylig en medarbejderundersøgelse for den britiske optiker detailkæde Specsavers. Undersøgelsens formål var at afdække, hvordan oplæringen af de ansatte, ved skift til et E-læringssystem, havde udviklet sig.

Se hele casen

Gabriel

Medarbejderundersøgelsen for Gabriel-koncernen havde til formål at afdække tilfredsheden hos virksomhedens ansatte for at sikre, at koncernen i fremtiden kan fastholde sin markedsledende position.

Se hele casen

Aarhus Havn

Junior Consult har gennem den seneste årrække bistået Aarhus Havn med en årlig kundeundersøgelse for kontinuerligt at kunne måle kundernes tilfredshed samt, hvad der er drivkraften bag.

Se hele casen

Systematic

Junior Consult har i løbet af foråret assisteret IT og softwarevirksomheden Systematic med at udarbejde en markedsundersøgelse angående området for Non Revenue Water.

Se hele casen

Horten

Junior Consult har i årets første måneder hjulpet advokathuset Horten, med at udarbejde en vækststrategi, hvor målet var at øge klientbasen og skabe overblik over markedet, trends samt konkurrenter.

Se hele casen

APM Terminals

Junior Consult udarbejdede for nylig en større markedsanalyse for den globale terminaloperatør, APM Terminals. Markedanalysen var todelt, og bestod af markedsanalyse af Nordatlantiske container-marked samt trade-flows mellem Danmark og Tyskland.

Se hele casen

Pindstrup Mosebrug

Markedsanalysen for Pindstrup Mosebrug A/S, havde formålet at afsøge muligheder og lave dybdegående analyser af markederne. Sidenhen har vi hos Junior Consult hjulpet med en konkurrentanalyse.

Se hele casen

Demant A/S

Markedsanalysen for Demant A/S havde til formål at afdække markedspotentialet af et specifikt område af det amerikanske sundhedssystem og derudfra anbefale en go-to-market strategi.

Se hele casen

Ceva Logistics

Markedanalysen for Ceva Logistics havde til formål at identificere de primære aktører på det europæiske e-commerce marked og dertil fastlægge relevante trends samt effekten af COVID-19 pandamien.

Se hele casen

Patriotisk Selskab

Projektet for Patriotisk Selskab havde til formål at klarlægge medlemmernes opfattelse gennem tiden samt selskabets position i markedet relativt til digitale fremskridt og andre tendenser.

Se hele casen

Vores kunder tæller blandt andet

Junior-Consult